Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
05-07-2018 14:05:22
  “Софарма“ АД уведомява, че за месец юни 2018 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 22% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 2% спад на продажбите за вътрешен пазар и 34% спад на продажбите за износ. През първите шест месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция се намаляват с 8% спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 6% спад на продажбите за вътрешен пазар и 10% спад на продажбите за износ.
Прикачени файлове:
Приходи от продажби за месец юни 2018г.