Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Хидроизомат АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
14-06-2018 10:21:06
  На 13.06.2018 в "Хидроизомат" АД е постъпило уведомление от "Софарма" АД съгласно чл. 145, ал.1 от ЗППЦК за продажбата на 427 612 брой акции от капитала на "Хидроизомат" АД, с което делът на "Софарма" АД в капитала на дружеството минава под 10% - от 14.30% до 0%
Прикачени файлове:
Уведомление от "Софарма" АД