Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Сирма Груп Холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
13-06-2018 18:23:06
  С настоящото, в съответствие с изискванията на чл.7 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Ви уведомяваме, че на 12.06.2018 със свое решение № 585-Е, Комисията за финансов надзор потвърждава проспект за публично предлагане в размер на 39 573 679 броя акции на Сирма Груп Холдинг.
Прикачени файлове:
Оповеставане на одобрен проспект от КФН