Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Алтерко АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-06-2018 14:07:24
  Алтерко АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-07-2018г. от 11:00 часа в София 1407, гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2017 г. Точка 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Точка 7. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2017 г. Точка 8. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Точка 9. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2017 г. Точка 10. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет при запазване на същото възнаграждение. Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2017 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929571247.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Февруари 2019 Следващ месец
10 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Няма предстоящи събития за 17-02-2019