Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЕМКА АД-Севлиево
Протокол от Общо събрание на акционерите 12-06-2018 15:25:06
  ЕМКА АД-Севлиево представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 12-06-2018 г.11:05 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *