Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 12-06-2018 14:25:59
  ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 10:00 часа в София - 1407, бул. Джеймс Баучер №76а, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. 3. Доклад за дейността на oдитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ за 2017 г. 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2017 г. 5. Вземане на решение за покриване на загуба за 2017г. 6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на Миглена Венцеславова Димитрова, Мариана Николаева Дойнова и Ивайло Александров Панов, в качеството им на членове на Съвет на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, както и на Маню Тодоров Моравенов, освободен като член на Съвета на директорите през 2017г., за съответните периоди на осъществяване на дейността им през 2017 г. 7. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансовия резултат на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2017 г. 8. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, поради изтичане на мандата, за който са избрани и избор на нов Съвет на директорите. 9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за 2018 г. 10. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за дейността му през 2017 г. 11. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 028199103.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018