Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
СЛС Имоти АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-06-2018 16:37:28
  СЛС Имоти АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2018г. от 14:00 часа в София - 1592, бул. Христофор Колумб №43, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.); 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.); 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., констатира, че финансовият резултат за 2017 г. е загуба и не разпределя дивидент.); 4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.); 5. Приемане на отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2017 г.); 6. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.); 7. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията); 8. (допълнена на основание чл. 223а от ТЗ вр. чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК) Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2018 г., г-жа Магдалена Николова Цветкова, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), с диплома № 0659, съгласно Списъка на дипломираните експерт – счетоводители - регистрирани одитори, членове на ИДЕС в България за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.).

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929651665.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018