Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Бианор Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 08-06-2018 14:41:21
  Бианор Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-07-2018г. от 11:00 часа в София - 1712 , бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 , при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г. 2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години. 6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., по предложение на Одитния комитет. Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. 9. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 460 4200 .
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018