Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интерскай АД-Лесново
Протокол от Общо събрание на акционерите 08-06-2018 12:19:45
  Интерскай АД-Лесново представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 07-06-2018 г.13:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Пълномощно
Протокол от Общото събрание на акционерите *