Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Винзавод АД-Асеновград
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 08-06-2018 09:17:16
  Винзавод АД-Асеновград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Прикачени файлове:
Информация по Приложение 10 към годишен доклад
Одиторски доклад *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Карта за оценка КУ
Доклад политика за възнагражденията
Декларация одитор чл.100н
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018