Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-05-2018 15:50:16
  Завод за шлиф. машини АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 18-06-2018 г. от11:00 часа в Асеновград - 4230 на адрес ул.Козановска 13 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка за 2017г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2017г. 3. Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 г. 4. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на Политика за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба №48/20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. 6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. 7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г. 8. Доклад за дейността на одитния комитет през 2017 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018