Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Агроенерджи АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2018 12:44:09
  Агроенерджи АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 12:00 часа в София 1000, бул. Патриарх Евтимий № 22, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. 4.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.. 5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. 6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Проект за решение – ОС избира г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2018 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929870520.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *