Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Катекс АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-05-2018 16:51:00
  Катекс АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 11:00 часа в Казанлък 6100, ул. "Маньо Стайнов" №4, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Управителния съвет на дружеството за дейността му през 2017 г. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада за дейността на дружеството по чл.39 от Закона за счетоводството . 4. Приемане на решение относно разпределението на печалбата от дейността през 2017 г. 5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. 6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. 7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2017 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0431 62390.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018