Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Би Джи Ай Груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-05-2018 14:58:20
  Би Джи Ай Груп АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2018г. от 11:00 часа в София - 1000 , ул. "Добруджа" 6, ет. 3 , при следния дневен ред:

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: Точка първа:Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.;Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.; Точка единадесета: Определяне на мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит; Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Промяна в състава на управителния орган и определяне на размера на възнагражденията на членовете; Точка четиринадесета: Разни.”

Допълнителна информация може да получите на тел: 029210510.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018