Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-05-2018 14:41:26
  Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-06-2018г. от 13:00 часа в София - 1404, гр.София, ул."Антим I" No.14, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. (Приложение 1 към материалите за събранието). 2. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и на консолидирания доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. и годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. (Приложение 2 към материалите за събранието). 3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017 год.; Проекторешение: РГОСА приема докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017 г. (Приложение 3 и Приложение 4 към материалите за събранието). 4. Приемане на доклада на съвета на директорите на дружеството за прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне и изплащане на възнагражденията в „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ през 2017 г., (Приложение 5 към материалите за събранието). 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год.; Проекторешение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год. 6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2017 год.; Проекторешение: РГОСА приема доклада за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 год. (Приложение 6 към материалите за събранието). 7. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2017 г.; Проекторешение: РГОСА приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017 г. (Приложение 7 към материалите за събранието). 8. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 год.; Проекторешение: РГОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2018 год., съгласно предложението на одитния комитет (Приложение 8 към материалите за събранието). 9. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928119050.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Януари 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Няма предстоящи събития за 21-01-2019