Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Винзавод АД-Асеновград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 16-05-2018 11:14:21
  Винзавод АД-Асеновград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 28-06-2018 г. от16:00 часа в Асеновград на адрес бул.България 75 при следния дневен ред:

1.Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2017г. 2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на експерт-счетоводителя 3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2017г. 4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. 5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2017г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2017г. 6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2017г. 7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018г. Проект за решение: Съгласно предложението на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на годишния отчет за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. одиторско дружество ООД „ ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” – рег.№ 125 , Булстат 131369199 с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-н Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173. 8.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018