Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-05-2018 18:15:11
  ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2018г. от 11:00 часа в София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Роял 3”, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД на 21.06.2018 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Роял 3” 1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2017 г.; 2. Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2017 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2017 г. (консолидиран и неконсолидиран); 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2017 г.; 5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденти и извършване на други отчисления от печалбата за 2018 г.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2017 г.; 7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.; 8. Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2017 г.; 9. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.; 10. Преизбиране на членове от състава на Одитния комитет на Банката и определяне на мандата им. 11. Освобождаване на досегашния директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Банката и избор на нов директор на дирекция за „Вътрешен одит“ на Банката. 12. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928171100.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018