Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Балканкар-Заря АД-Павликени
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-05-2018 14:27:14
  Балканкар-Заря АД-Павликени представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2018г. от 11:00 часа в ПАВЛИКЕНИ-5200, УЛ. ТОШО КЪТЕВ 1, при следния дневен ред:

ПОКАНА за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256 Съветът на директорите на „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 27.06.2018г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” №1, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение: „Приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.” 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.“ 3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.” 4. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2017г. Проект за решение: „Приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД през 2017г.“ 5. Приемане на доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение: „Приема доклада на съвета на директорите към консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.“ 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение: „Приема доклада на специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, проверило и заверило консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017г.“ 7. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение: „Приема (одобрява) проверения и заверен от специализирано одиторско дружество „Нинов и Турмачки – Одит и Консултинг” ООД с ЕИК 121514454, консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.“ 8. Приемане на доклада за 2017г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД. Проект за решение: „Приема доклада за 2017г. на одитния комитет на „Балканкар Заря“ АД” 9. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение: „Назначава за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г., регистриран одитор Антонин Георгиев Нинов с рег.№ 0233, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Бистрица" № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1.“ 10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. Проект за решение: „Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.“ 11. Разпределяне на печалба за 2017г. Проект за решение: „Разпределя печалбата за 2017г., която е в размер на 82 900. 34 лева, както следва: 11.1. отделя за фонд „Резервен“ 10% от печалбата - 8 290. 03 лева;
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018