Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Завод за хартия-Белово АД-Белово
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-05-2018 16:26:46
  Завод за хартия-Белово АД-Белово представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 26-06-2018 г. от11:00 часа в БЕЛОВО-4470 на адрес БЕЛОВО при следния дневен ред:

ПУБЛИКУВАНЕ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2018
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *