Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Видахим АД-Видин
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-05-2018 12:19:30
  Видахим АД-Видин представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-06-2018 г. от10:00 часа в ГР. ВИДИН-3700 на адрес ГР.ВИДИН, УЛ. БДИН №12, ОФИС №12 при следния дневен ред:

1.Отчет на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; 2.Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 год.; Проект за решение – ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 год.; 3.Приемане на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Проект за решение – ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 4.Доклад на дипломиран експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломираният експерт- счетоводител за резултатите от извършената проверка на Годишният финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; 5.Доклад на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2017 год.; Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет на “Видахим” АД за дейността му през 2017 год.; 6.Установяване на обстоятелството по чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2017 год.; Проект за решение – ОСА приема предложението и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Видахим” АД за дейността им през финансовата 2017 год.; 7.Промени в състава на съвета на директорите; Проект за решение – ОСА приема промени в състава на съвета на директорите в съответствие с направените предложения; 8.Избор на регистриран одитор на “Видахим” АД за 2018 год.; Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на “Видахим” АД за 2018 год. в съответствие с направените предложения от акционерите; 9.Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018