Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Дружба АД-Разград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-05-2018 11:31:59
  Дружба АД-Разград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 19-06-2018 г. от10:00 часа в Разград 7200 на адрес ул.Тутракан 4 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „Дружба” АД, гр. Разград, ЕИК 826009402 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „Дружба” АД на 19.06.2018 г. в 10.00 часа в гр. Разград, ул. „Тутракан” № 4 в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения: 1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; 4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2017 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2017 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2017 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2017 г.; 6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2018 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2018 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018