Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Руен Холдинг АД-Кюстендил
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 14-05-2018 10:16:29
  Руен Холдинг АД-Кюстендил представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2018 г. от11:00 часа в Кюстендил-2500 на адрес ул.Оборище № 5 при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2017 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството;2.Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите;3.Приемане на годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) и доклада на експерт-счетоводителя за 2017 г.;4.Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС; 5.Промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема направените промени в състава на НС;6.Промени в състава на Одитния комитет; проект за решение – ОС приема направените промени в състава на Одитния комитет;7.Избор на експерт-счетоводител за 2018 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт – счетоводител за 2018 г.;8.Разпределение на печалбата за 2017 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2017 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018