Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Котлостроене АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 12-05-2018 18:14:34
  Котлостроене АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2018г. от 11:00 часа в ГР.СОФИЯ 1220, бул.История славянобългарска №8, при следния дневен ред:

1.Годишен доклад за дейността.2.Одобряване и приемане на ГФО за 2017 г.и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.3.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г.4.Отчет за дейността на ДВИ за 2017 г.5.Доклад за политиката по възнаграждения за 2017 г.6.Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2017 г.7.Избор и назначаване на регистриран одитор за 2018 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: + 359 0888 694 014.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други