Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма имоти АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в устава
11-05-2018 15:11:43
  Съветът на директорите на свое заседание от 11.05.2018 год. взе решение за увеличение на капитала на “Софарма имоти ” АДСИЦ, чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК
Прикачени файлове:
уведомление за решение на СД за увеличаване на капитала
протокол на СД за увеличение на капитала на “Софарма имоти ” АДСИЦ