Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Ютекс Холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 10-05-2018 10:33:29
  Ютекс Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 12-06-2018 г. от10:00 часа в София - 1407 на адрес бул. Черни връх 70-72 при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД за Редовно годишно общо събрание на акционерите на Ютекс Холдинг АД, насрочено за 12 юни 2018 година 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и взема решение за разпределение на финансовия резултат. 3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител. 4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 година. Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 г. 5. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител. 6.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и определяне на възнаграждението им. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и определя възнаграждението им. 7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет. 8. Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г. Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г. 9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Септември 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Няма предстоящи събития за 21-09-2018