Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска фондова борса-София АД
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
04-05-2018 11:16:50
  "Българска фондова борса – София" АД уведомява, че "Сервиз финансови пазари" ЕООД, чиито едноличен собственик е Борсата, се представлява от управителя Иван Росенов Райков, телефон за контакт 02 937 0966, имейл fms@bse-sofia.bg. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър на 30 Април 2018 година.