Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Унифарм АД-София
Друга нерегулирана информация 13-04-2018 12:16:02
  Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на "Унифарм" АД, взето на 10.04.2018г., на длъжност Директор за връзка с инвеститорите се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицето Иванка Атанасова Панова, считано от 10 април 2018 г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20; Тел.: + 359 2 889 775955 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: vpanova@unipharm.bg
Прикачени файлове:
Справка НАП