Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска фондова борса-София АД
Друга нерегулирана информация 12-04-2018 17:42:06
  Българска независима енергийна борса (БНЕБ), дъщерна компания на БФБ-София, стартира успешно на 11 април търговията на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Сключени бяха и първите сделки на сегмента. Системата на БНЕБ поддържа 24-часова търговия, а оферти могат да се правят до 60 минути преди началото на доставката. Регистрираните участници на сегмента първоначално са двадесет.