Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
11-04-2018 12:27:50
  “Софарма“ АД уведомява, че подадената на 29 март, 2018 година в ТР покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на 11 май, 2018 година на „Софарма“ АД не беше обявена в съответствие с изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ, което прави провеждането му на тази дата невъзможно. Предстои Съветът на директорите да определи следваща дата за провеждането на РОСА и да предприеме съответните действия за свикването му в най-кратки срокове. Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация.
Прикачени файлове:
Уведомление относно ОСА