Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска фондова борса-София АД
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 30-03-2018 17:08:21
  Българска фондова борса-София АД публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Прикачени файлове:
Годишен финансов отчет - електронна таблица
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Карта за самооценка за Корпоративното управление на дружеството
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на СД
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларация от одитора по чл. 100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 
 
 
Предишен месец Август 2019 Следващ месец
13 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 18-08-2019