Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Петрол АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в устава
12-03-2018 17:54:36
  На основание чл.100ш, ал.1, т.1 от ЗППЦК, с настоящото Петрол АД уведомява, че във връзка с приетите изменения в Устава на дружеството на проведеното на 26.10.2017г. извънредно Общо събрание на акционерите, на 09.03.2018г. по партида на дружеството в търговския регистър е обявен изменен Устав на Петрол АД с вписване № 20180309161256.
Прикачени файлове:
Актуален устав на Петрол АД