Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Булгарплод-София АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
12-03-2018 15:24:32
  Протокол от проведено извънредно заседание на общото събрание на облигационерите от емисия обезпечени, корпоративни облигации с ISIN BG2100012116, издадени от "Булгарплод-София" АД
Прикачени файлове:
Протокол от проведено извънредно заседание на общото събрание на облигационерите