Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
09-03-2018 15:21:36
  УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл.17 от Регламент (ЕС) 596/2014 и т.1.34 от Приложение №9 на Наредба №2 на КФН: СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че от 06 март 2018 г. дружеството „ ТУРИМПЕКС-К.М.“ ООД с ЕИК 103822685 е с ново наименование „Амбулатория- Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аква Медика“ ООД. Промените в наименованието, предмета на дейност, адреса на управление и други обстоятелства, са отразени в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 06.03.2018 г. под № 20180306151216.
Прикачени файлове:
Актуално състояние ТР 06.03.2018