Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Специализирани логистични системи АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Архив
09-03-2018 13:12:23
  ПОКАНА за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100004170, издадени от „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ” АД
Прикачени файлове:
Покана за свикване на ОСО от емисия корпоративни облигации ISIN BG2100004170