Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
Протокол от Общо събрание на акционерите 08-03-2018 17:00:56
  Инвестиционна Компания Галата АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 07-03-2018 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *