Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Алтерко АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в устава
14-02-2018 16:08:55
  Вписване в ТР при АВ на решенията на ОСА на „АЛТЕРКО“ АД от 29.01.2018 г. - Промяна на адреса на управление на дружеството от "гр. София 1404, Столична община, р-н "Витоша", бул. "България" №109, ет. 8" на "гр. София 1407, Столична община, р-н "Лозенец", бул. "Черни Връх" №103". - Промяна в Устава на Дружеството свързана с новия адрес на управление и правомощията на Съвета на директорите.
Прикачени файлове:
Вписване в ТР при АВ на решенията на ОСА на „АЛТЕРКО“ АД от 29.01.2018 г.