Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
08-02-2018 16:11:24
  София, България, 8 февруари, 2018 година – Съгласно изискванията на чл. 148б и чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 29 декември 2017г. Дружеството изкупи обратно 1 186 собствени акции представляващи 0.00088% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 5080.82 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.28. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 8 904 000, представляващи 6.61% от акционерния капитал на Дружеството.
Прикачени файлове:
Уведомление за обратно изкупени акции