Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/
Прикачени файлове:
Уведомления, съдържащи важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа, по чл. 28 от Наредба № 2, относно обстоятелства настъпили през изтеклото тримесечие
Уведомления, съдържащи важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа вкл. име и дата на назначаване, съответно на промяна на ликвидатора или синдика, одобряване от съда на списъка с приетите от синдика вземания в производството по несъстоятелност,завеждане на отменителни искове по чл. 647 от Търговския закон, одобряване от съда на оздравителен план на емитента, спрямо който е открито производство по несъстоятелност.
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Тримесечно уведомление за текущия етап на производството
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 24-01-2018