Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 12-01-2018 15:18:46
  Пазарджик БТМ АД-Пазарджик представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 14-02-2018 г. от11:00 часа в ПАЗАРДЖИК - 4400 на адрес УЛ. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Пазарджик БТМ” АД, град Пазарджик, ЕИК 822100000, на основание на чл. 223, ал. 1 от Търговският закон, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на “Пазарджик БТМ” АД на 14.02.2018 г. от 11:00 часа в седалището на дружеството, на адрес: град Пазарджик, ул.”Д-р Никола Ламбрев” № 24, със следния дневен ред и следните проекти за решение: 1. Освобождаване от длъжност на Мая Георгиева Филипова и назначаване на нейно място на нов член, а именно Саша Атанасова Филипова, ЕГН 6803203594. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Мая Георгиева Филипова и назначава на нейно място нов член, а именно Саша Атанасова Филипова, ЕГН 6803203594. 2. Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Май 2018 Следващ месец
11 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Няма предстоящи събития за 27-05-2018