Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Формопласт АД-Кърджали
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 12-01-2018 10:56:59
  Формопласт АД-Кърджали представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-02-2018г. от 13:00 часа в Кърджали - 4400, Промишлена зона Юг, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за изменения в устава на дружеството. Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва: Чл. 20, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: “(4) (изменен с решение на ОСА от 16.02.2018г.) Съветът на директорите на дружеството може да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на настоящия устав на дружеството в Търговския регистър.” § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция: “§2 (изм. – 19.06.2009г., 16.02.2018г.) Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на „Формопласт“ АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.02.2018г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.”

Допълнителна информация може да получите на тел: +359899992309.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Януари 2019 Следващ месец
2 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Няма предстоящи събития за 21-01-2019