Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-01-2018 11:52:16
  Инвестиционна Компания Галата АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-02-2018г. от 11:00 часа в ВАРНА - 9000, УЛ.ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промени на броя и в състава на Съвета на директорите. 2. Приемане на решение за определяне на възнаграждения на избраните членове на Съвета на директорите.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35952370598.
Прикачени файлове:
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други