Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Соларпро холдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
05-01-2018 18:11:42
  Търгово предложение от Алфа Финанс Холдинг АД към акционерите на Солапро Холидниг АД
Прикачени файлове:
уведомление
търгово предложение