Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
07-12-2017 14:34:18
  Софарма АД (Дружеството) информира, че на 6 декември 2017 изкупи обратно 3 061 292 собствени акции представляващи 2.271% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 13 071 716.84 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 4.27 лева. Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 146 785, представляващи 6.786% от акционерния капитал на Дружеството. С тези сделки "Софарма" АД преминава прага от 5% за обратно изкупени собствени акции.
Прикачени файлове:
Уведомление за придобиване на собствени акции