Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
04-12-2017 14:02:35
  Уведомяваме Ви, че за месец ноември 2017 година ”Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 11% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 11% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 12% ръст на продажбите за износ. Приходите от продажби за единадесетте месеца на 2017 година се увеличават с 12% спрямо същия период на на 2016 година в т.ч. 21% ръст на продажбите за износ и 1% спад на продажбите за вътрешен пазар.
Прикачени файлове:
Приходи от продажби към 30.11.2017 г.