Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енерго-Про Варна ЕАД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
01-12-2017 16:45:23
  ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД уведомява, че на 1.12.2017г. е подало искане до Българска фондова борса – София АД за прекратяване към 6.12.2017г. на регистрацията на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018162 ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД уведомява, че на 1.12.2017г. е подало искане до Централен депозитар АД за прекратяване към 6.12.2017г. на регистрацията на транзакции с облигации от емисията с ISIN код BG2100018162