Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енергоремонт Холдинг АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 01-12-2017 15:43:28
  Енергоремонт Холдинг АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 30-11-2017 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *