Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма трейдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
01-12-2017 15:06:59
  Софарма Трейдинг АД обяви финализирането на сделката по придобиването на аптеки ФармаСтор. Анонсът идва само няколко седмици след като Комисията за защита на конкуренцията безусловно одобри концентрацията. С приключването на сделката, най-голямата компания по приходи в сектор Фармация, придобива всички 19 обекта на ФармаСтор в София и Бургас. В следващите месеци настоящият мениджърски екип ще продължи да участва в управлението на аптеките до пълното им интегриране към концепцията SOpharmacy. Фокусът на екипа на Софарма Трейдинг в първите месеци след придобиването, ще бъде върху запазването на стабилността на аптеки Фармастор и изграждането на синергия между SOpharmacy и ФармаСтор чрез успешна интеграция на операциите на аптеките. Обединението на SOpharmacy и ФармаСтор осигурява по-силна пазарна позиция и мащаб на за операциите на Софарма Трейдинг АД в ритейл сегмента на аптечния пазар в България. Софарма Трейдинг АД, заема лидерска позиция на фармацевтичния пазар над 10 години, благодарение на стратегията за диверсификация на бизнес модела на компанията. Така през 2015 година, дружеството обяви структуриране на дейност за предоставяне на здравни услуги чрез новата концепция аптеки под марката SOpharmacy, която предлага съвременен подход в обслужването на здравните потребности на пациентите. Към края на 2017 година SOpharmacy обединява 23 обекта, разположени в 8 града на страната. Групата ФармаСтор от своя страна има операции на българския аптечен пазар от 12 години и включва в своята концепция 19 обекта в София и Бургас. Групата е припозната като лоялен доставчик на здравни услуги, спазващ високи професионални стандарти и въвела редица иновации в сектора за търговия на дребно с лекарствени и други продукти от значение за здравето на човека.
Прикачени файлове:
Уведомление