Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енерго-Про Варна ЕАД-Варна
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
30-11-2017 16:09:37
  ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД уведомява, че упражнява, съгласно условията на емисията, допълнителната кол опция по емисията облигации с ISIN код BG2100018162
Прикачени файлове:
Uvedomlenie