Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма трейдинг АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
30-11-2017 14:19:31
  Софарма Трейдинг АД приключи октомври, 2017 като приходите на компанията достигнаха най-високата си стойност, реализирана до този момент. Нараствайки с 9% те възлизат на 59 213 хил. лв., спрямо отчетените 54 393 хил. лв. през миналата година. За същия период печалбата преди данъци на компанията достига 1 362 хил. лв. Акумулираните приходи на Софарма Трейдинг АД също продължават да бележат ръст, като за периода януари-октомври се увеличават с 9% до 545 099 хил. лв. От своя страна печалбата преди данъци за десетте месеца нараства до 12 717 хил. лв.
Прикачени файлове:
Финансови резултати_Октомври