Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Енергоремонт Холдинг АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 14-11-2017 10:15:59
  Енергоремонт Холдинг АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 13-11-2017 г.15:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *